Informare măsuri de prevenție -noul coronavirus

Invitatie de participare

Anunt anulare licitatie

Anunt de licitatie publica              

 Centralizator nominal al   rezultatelor

                       Rezultatul probei interviu

    Rezultatul probei scrise

Anunt licitatie inchiriere spatiu

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic

Invitatie de participare lucrari de amenajare spatii verzi

Invitatie de participare lucrari executie retea de iluminat public pietonal

Anunt organizare concurs 16.12.2019

 Invitatie de participare

                 Anunt public

Anunt public

Invitatie de participare

Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiei publice de exectutie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul asistenta sociala, stare civila, registratura din cadrul Primariei Comunei Moara

Invitatie si caiet de sarcini  lucrari reparatii conducta apa

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier

Anunt organizare concurs

Anunt privind depunerea solicitarii de emiterea avizului de gospodarirea apelor

Anunt concurs consilier clasa I   grad profesional asistent la Compartimentul achizitii publice

Invitatie de participare si caiet  de sarcini Modernizare si extindere sistem de iluminat public

Invitatie de participare si caiet de sarcini Modernizare si extindere sistem de iluminat public

Reglemantari Urbanistice

Primaria Comunei Moara anunta publicul interesat despre punerile aferente Planului Urbanistic zonal

"P.U.Z. Extinderea functiunilor zonei U.T.R. 3, Moara Nica din P.U.G. Moara, din zona de locuinte individuale in zona cu functiuni mixte si locuinte individuale - Reglementari Urbanistice"

Invitatie si caiet de sarcini  lucrari executie sant betonat

Invitatie de participare

Publicatie privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Rezultatul contestatiei in data de 16.04.2019 cu privire la concursul de recrutare organizat pentru functia de executie vacante de consilier

Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea funtiei publice de executie vacante de consilier  

Centralizator nominal al rezoltatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru functiei publice de executie vacante de consilier 

Rezultatul contestatieiin data de 15.04.2019 cu privire la concursul de recrutare orgranizat pentru funtia de executie vacante de consilier

 Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante consilier

 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru functia de executie vacante de consilier

Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru functia de executie vacante de consilier

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier

Anunt public privind depunerea solicitarii de emiterea avizului de gospodarirea apelor

Anunt concurs compartiment  economic

Anunt concurs comartiment registru   agricol si cadastru

Anunt organizare concurs consilier debutant compartiment economic 14.02.2019

Anunt organizare concurs consilier superior compartiment stare civila 14.02.2019

Anunt organizare concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale  de muncitor

Anunt organizare concurs consilier superior compartiment stare civila

Anunt organizare concurs consilier debutant compartiment economic

Anunț selecție parteneri

Invitatie de participare

Propuneri aferente Plan Urbanistic Zonal

Iniţiere de elaborare plan urbanistic zonal

Invitatie de participare si caiet de sarcini "Lucrări de întreținere drumuri"

Invitație de participare la achiziția directă de lucrări Execuție lucrări în cadrul proiectului "Modernizare drum de interes local prin măsura 4/6B în Comuna Moara,județul Suceava"

Invitație și caiet de sarcini lucrări de reparații conductă apă

Invitatie depunere oferte contract lucrari

Invitatie achizitie servicii consultanta implementare SCIM

Invitatie achizitie servicii consultanta Strategie anticoruptie

Invitatie si Caiet sarcini lucrari   alimentare apa str. Statiunii

Invitatie si caiet de sarcini lucrari drumuri imbracaminte bituminoasa

Lista functiilor platite din fonduri publice din cadrul UATC MOARA la data de 31.03.2018/ Conform Legii 153/2017

Hotarare aprobare plan actiuni VMG

Organigrama

Stat de functii

Centralizator nominal rezultat    concurs consilier superior

Centralizator nominal rezultate    concurs consilier debutant

Rezultat proba interviu concurs    consilier superior

Rezultat proba interviu la concurs    consilier debutant

Rezultat proba scrisa concurs    consilier superior

Rezultat proba scrisa la concurs    consilier debutant

PRIMARIA COMUNEI MOARA anunta publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal

Harta color

Legaturi Utile

Curs Valutar

Guvernare transparentă, deschisă și participativă

gtsp

Autentificare

Imagini

Nici o imagine

Comuna Moara