Comuna actuală Moara s-a format în urma reorganizării teritoriale din 1968 prin unificarea vechii commune Moara, formată din satele Bulai, Moara Nica, Moara Carp, Frumoasa si Groapa Vladichii (desființată în 1983), cu o parte a comunei Liteni, Vornicenii Mari si Vornicenii Mici.

  • Satul Bulai – pe locul satului de astăzi se afla proprietatea familiei Bulai din Bosanci și o parte a moșiei Prințului Sturdza de la Iași.
  • Satul Moara Nică – primele case s-au construit după anul 1887 de catre țăranii care posedau aici terenuri. Numele provine de la proprietarul unei mori, căruia țăranii ii spuneau Nica.
  • Satul Moara Carp – și aici primele case s-au construit după 1881, iar numele Carp era al administratorului moșiei prințului Sturdza.
  • Satul Frumoasa – terenul actual al satului constituia moșia prințului Sturdza, pe care o lucra prin intermediul arendașului Wagner cu oameni de la munte. În timpul primului razboi mondial aici era un han care avea o crâșmăriță frumoasă, de la care se pare că provine numele satului.
  • Satul Liteni – este atestat documentar din anul 1429, din vremea lui Alexandru cel Bun sub denumirea de „Litencut”. Din tradiție se spune că numele localității ar veni de la un comandant de oști „Litu”. În timpul imperiului austro-ungar satul devine punct de vamă.
  • Satul Vornicenii Mari – ca și satul Liteni este atestat prin același act în 1429 sub numele de Tulova, fiind confirmat urmasilor Vornicului Ivan din Tulova. Urmele arheologice arată o vechime mai mare. După anul 1918 satul se numea Tulova, iar după 1939 a primit numele de Vornicenii Mari. În anii 1939 și 1968 satul a ars aproape în întregime.
  • Satul Vornicenii Mici – satul s-a constituit dupa 1921. Primele așezări omenești aici sunt mai vechi, prima casă fiind făcută de fondul bisericesc, care avea în zonă proprietăți.

Anunțuri