PLAN URBANISTIC ZONAL pentru: REABILITARE, EXTINDERE CLĂDIRE C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTE. Inițiat de SC AZIZI TEAM MEDIA SRL

PLAN URBANISTIC ZONAL : Introducere în intravilan a suprafeței de 1000 mp, identic cu nr.cad.42683 Moara, în scopul construirii unei locuințe individuale și anexe. Inițiat de Lupașscu Diana-Anca

Anunț- depunere documente Program Casare Autovehicule Uzate 2023

Anunț- Proiectul de rectificare a bugetului local al comunei Moara pe anul 2023

Anunț – procedură internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Anunț public privind decizia etapei de încadrare- Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din luna mai 2021, din comuna Moara, județ Suceava.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din luna mai 2021, din comuna Moara, județ Suceava.

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru: CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRI, RACORDURI, UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE- Inițiat de S.C. FIDOCAT CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de Croitor Lucian Răzvan.

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru: CONSTRUIRE SPAȚII EVENIMENTE, BIROURI, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI – Inițiat de ONUTI G. OVIDIU VASILE

PUZ – Introducerea în intravilan a unui teren în vederea construirii unei locuințe și anexe cu instalații aferente, împrejmuire, bazin vidanjabil, fântâna cu racorduri și branșamente la rețelele tehnico-eliditare Inițiat de CIOBANU ANDREI și CIOBANU IONELA – CARMEN

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru: INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNUI TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE ȘI ANEXE CU INSTALAȚII AFERENTE, BAZIN VIDANJABIL, FÂNTÂNĂ, ÎMPREJMUIRE CU RACORDURI ȘI BRANSAMENTE LA REȚELELE TEHNICO EDILITARE. Inițiat de Bivol Oltea

Anunț – DEȘEURI VEGETALE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare- Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Moara, județ Suceava

PUZ – Introducerea în intravilan a unui teren în vederea construirii unei locuințe și anexe cu instalații aferente, împrejmuire, bazin vidanjabil, fântână cu racorduri și branșamente la rețelele tehnico-eliditare

PUZ – Construire spații evenimente, birouri, anexă, împrejmuire, branșamente utilități

Informare- Aviz SGA Suceava aferente investiției „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Moara, județ Suceava”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț – intenție obținere aviz de gospodărire a apelor pentru investiția “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din luna mai 2021, în comuna Moara, județul Suceava

Anunț elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CAPACITATE GENERARE SI STOCARE ENERGIE ELECTRICA MOARA, COMPUSA DIN INSTALATII DE PRODUCERE SI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, TURBINE EOLIENE, PANOURI FOTOVOLTAICE

Cerere-tip pentru racordarea la rețeaua de canalizare – în atenția locuitorilor de pe str.UNIVERSITĂȚII și str.ION IRIMESCU

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

Proces verbal de Afișaj privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

ANUNȚ de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

INFORMARE PUBLICĂ – Intenția de elaborare PUZ – Proiect Urbanistic Zonal în vederea întocmirii Avizului de Oportunitate

FORMULAR de înscriere în registru pentru evidența sistemelor individuale de colectare (SIA)

11.07.2022- 15.07.2022 – Desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Primăriei comunei Moara

Anunț eliberare adeverințe APIA

TABEL CENTRALIZATOR – Programarea fermierilor pentru Campania de primire cereri unice de plată APIA