Cerere-tip pentru racordarea la rețeaua de canalizare – în atenția locuitorilor de pe str.UNIVERSITĂȚII și str.ION IRIMESCU

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

Proces verbal de Afișaj privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

ANUNȚ de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

INFORMARE PUBLICĂ – Intenția de elaborare PUZ – Proiect Urbanistic Zonal în vederea întocmirii Avizului de Oportunitate

FORMULAR de înscriere în registru pentru evidența sistemelor individuale de colectare (SIA)

Raport final – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Registru Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei comunei Moara

Raport final concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei Moara

Raport final concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor, Compartimentul Adminstrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei Moara

Rezultat selecție dosare – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Registru Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

Rezultat selecție dosare – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

Rezultat selecție dosare – concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor, Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

11.07.2022- 15.07.2022 – Desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Primăriei comunei Moara

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor- compartiment administrativ, în cadrul Primăriei comunei Moara.

Anunț concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei comunei Moara.

Raport final concurs pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul ECONOMIC

Anunț concurs pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul ECONOMIC.

Centralizator nominal rezultat concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Rezultat proba interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Rezultat selecție dosar de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Anunț concurs – consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT la Compartimentul URBANISM

Anunț eliberare adeverințe APIA

TABEL CENTRALIZATOR – Programarea fermierilor pentru Campania de primire cereri unice de plată APIA