Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Moara

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul registrul agricol și cadastru din cadrul Primăriei Comunei Moara

Informare- Aviz SGA Suceava aferente investiției „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Moara, județ Suceava”

Raportul final al concursului – funcția contractuală de conducere de Administrator Public

Raportul final al concursului- referent debutant, compartiment Cultură

Rezultatul probei interviu privind punctajul obținut la proba interviu de candidați pentru concursul organizat de Primăria comunei Moara în vederea recrutării unei funcții contractuale de conducere de administrator public al comunei Moara

Rezultatul probei scrise privind punctajul obținut la proba scrisă de candidați pentru concursul organizat de Primăria comunei Moara, în vederea recrutării unei funcții contractuale de conducere de administrator public al comunei Moara

Anunț suspendare concurs de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție de referent, în cadrul Compartimentului Cultură.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractul de conducere de administrator public al comunei Moara

Rezultatul probei interviu privind punctajul obținut la proba interviu de candidați pentru concursul organizat de Primăria comunei Moara, în vederea recrutării unei funcții contractuale de execuție vacante de referent debutant la Compartimentul cultură

Rezultatul probei scrise privind punctajul obținut la proba scrisă de candidați pentru concursul organizat de Primăria comunei Moara în vederea recrutării unei funcții contractuale de execuție vacante de referent debutant la Compartimentul de Cultură, în urma soluționării contestației depuse.

Rezultatul probei scrise privind punctajul obținut la proba scrisă de candidați pentru concursul organizat de Primăria comunei Moara în vederea recrutării unei funcții contractuale de execuție vacante de referent debutant la Compartimentul de Cultură

Anunț – intenție obținere aviz de gospodărire a apelor pentru investiția “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din luna mai 2021, în comuna Moara, județul Suceava

Anunț concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante, în cadrul Primăriei comunei Moara: un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Asistență Socială și un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Registru Agricol și Cadastru

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractul de execuție vacant de referent debutat din cadrul Compartimentului Cultură al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moara

Anunț elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CAPACITATE GENERARE SI STOCARE ENERGIE ELECTRICA MOARA, COMPUSA DIN INSTALATII DE PRODUCERE SI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, TURBINE EOLIENE, PANOURI FOTOVOLTAICE

Anunț privind concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de conducere de administrator public al comunei Moara

Anunț- privind CONCURSUL organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție de referent debutat în cadrul Compartimentului Cultura

Cerere-tip pentru racordarea la rețeaua de canalizare – în atenția locuitorilor de pe str.UNIVERSITĂȚII și str.ION IRIMESCU

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

Proces verbal de Afișaj privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

ANUNȚ de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava

INFORMARE PUBLICĂ – Intenția de elaborare PUZ – Proiect Urbanistic Zonal în vederea întocmirii Avizului de Oportunitate

FORMULAR de înscriere în registru pentru evidența sistemelor individuale de colectare (SIA)

Raport final – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Registru Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei comunei Moara

Raport final concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei Moara

Raport final concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor, Compartimentul Adminstrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei Moara

Rezultat selecție dosare – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Registru Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

Rezultat selecție dosare – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

Rezultat selecție dosare – concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor, Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moara

11.07.2022- 15.07.2022 – Desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Primăriei comunei Moara

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor- compartiment administrativ, în cadrul Primăriei comunei Moara.

Anunț concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei comunei Moara.

Raport final concurs pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul ECONOMIC

Anunț concurs pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul ECONOMIC.

Centralizator nominal rezultat concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Rezultat proba interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Rezultat selecție dosar de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment URBANISM

Anunț concurs – consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT la Compartimentul URBANISM

Anunț eliberare adeverințe APIA

TABEL CENTRALIZATOR – Programarea fermierilor pentru Campania de primire cereri unice de plată APIA