Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ – PUZ și regulamentul local aferent în vederea introducerii în intravilan a suprafeței de 1000mp identic cu nr.cadastral 42683 Moara în scopul construirii unei locuințe individuale anexe.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ și Regulamentul local aferent pentru REABILITAREA, EXTINDEREA CLĂDIRII C1 ȘI SCHIMBAREA DE DESTINAȚIE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER. – SC AZIZI TEAM MEDIA SRL.

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ – PUZ și regulamentul local aferent pentru REABILITAREA, EXTINDEREA CLĂDIRII C1 ȘI SCHIMBAREA DE DESTINAȚIE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER. – SC AZIZI TEAM MEDIA SRL.

Proces verbal de afișaj privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.

Anunț de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030

Anunț privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

Documentație atribuire – delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul suceava