Anunț începere proiect „Dotări pentru învățământul preuniversitar din comuna Moara, județul Suceava”, finanțat din fonduri PNRR.

Invitație participare + Caiet sarcini – Amenajare alei și parcare cu pavele la Dispensarul din comuna Moara, județul Suceava

Invitație de participare + Caiet de sarcini – Lucrări de împietruire drumuri de interes local în anul 2023 în comuna Moara

FINALIZAREA PROIECTULUI „Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna Moara”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Invitație de participare + Caiet de sarcini – Lucrări de reabilitare împrejmuire existent la cimitirele din Moara Nică (Biserică), Bulai, Liteni, Moara Nică și Vornicenii Mari

Invitație de participare + Caiet de sarcini – Achizitionarea unui complex de joacă pentru copii în cadrul obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement cu parc de joacă împrejmuit în localitatea Bulai, comuna Moara”.

Anunt de publicitate privind “Achizitionarea de echipamente/dispozitive medicale, destinate asigurarii protectiei la infectarea cu virusul SARS-COV-2 a elevilor si cadrelor didactice in cadrul proiectului: „Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna Moara”

ANUNT INCEPEREA PROIECTULUI „Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna Moara„, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Invitație de participare + Caiet de sarcini – LUCRĂRI DE TERASAMENTE AFERENTE PARCĂRII SĂLII DE SPORT DIN COMUNA MOARA, JUDEȚ SUCEAVA.

Invitație de participare + Caiet de sarcini – ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UȘOARĂ PE DRUM DE ACCES LA SALA ȘI TERENUL DE SPORT DIN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA.

Invitație de participare + Caiet de sarcini – Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul “Construire rețea de iluminat ambiental în comuna Moara, județ Suceava.”

Invitație de participare + Caiet de sarcini – LUCRĂRI DE REABILITARE DRUMURI AGRICOLE DIN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA

Invitație de participare și Caiet de sarcini – Achiziționarea a 2 complexuri de joacă pentru copii, inclusiv pavaj cauciuc antitraumă- dotări în cadrul obiectivului de investiții AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENET CU PARC DE JOACĂ ÎMREPJMUIT ÎN LOCALITATEA BULAI, COMUNA MOARA

Invitație de participare și Caiet de sarcini – BRANȘAMENT APĂ LA SALA DE SPORT DIN MOARA NICĂ, COMUNA MOARA, JUDEȚ SUCEAVA