Invitație de participare + Caiet de sarcini – ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UȘOARĂ PE DRUM DE ACCES LA SALA ȘI TERENUL DE SPORT DIN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA.

Invitație de participare + Caiet de sarcini – Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul “Construire rețea de iluminat ambiental în comuna Moara, județ Suceava.”

Invitație de participare + Caiet de sarcini – LUCRĂRI DE REABILITARE DRUMURI AGRICOLE DIN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA

Invitație de participare și Caiet de sarcini – Achiziționarea a 2 complexuri de joacă pentru copii, inclusiv pavaj cauciuc antitraumă- dotări în cadrul obiectivului de investiții AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENET CU PARC DE JOACĂ ÎMREPJMUIT ÎN LOCALITATEA BULAI, COMUNA MOARA

Invitație de participare și Caiet de sarcini – BRANȘAMENT APĂ LA SALA DE SPORT DIN MOARA NICĂ, COMUNA MOARA, JUDEȚ SUCEAVA