Creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Moara Nica

UAT COMUNA MOARA, cu sediul în Sat Moara Nica, Comuna Moara, jud. Suceava a finalizat proiectul  ”Creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Moara Nica, Comuna Moara”, cod SMIS 118540, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.968.989,13 lei, din care asistenţa nerambursabilă este de 1.418.985,13 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 1.230.752,43 lei. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și s-a implementat în sat Moara Nica, com. Moara, jud. Suceava, strada Universitatii, nr.207, pe o durată de 40 luni, incepand cu  data 18.09.2017. Data finalizarii proiectului 31.12.2020.

Obiectivul general al proiectului  a fost obtinerea fonduri necesare pentru reabilitarea clădirii școlii gimnaziale Moara Nica din comuna Moara, cu scopul creșterii eficienței energetice a acesteia. Prin eficientizarea energetică a clădirii vor scădea costurile cu întretinerea clădirii și se vor economisi bani din bugetul local , care vor fi folosiți pentru alte cheltuieli.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Nr. crt.Obiectiv specific  Valori initialeValori la finalul implementarii REALIZATE
1.  Nivelul anual specific al gazelor cu efect  de sera  (echivalent tone CO2)18.5167922,67
2.  Consumul anual  de energie primară (kWh/an)478.030,4886.165,98
3.  Consumul anual  de energie finală în clădirea publică    (din surse neregenerabile), (tep)  14,35  5,37
4.  Consumul anual   specific de energie primară ( din surse ner   egenerabile), ( Kwh/m2/an)  135,75  62,44
5.  Consumul anual  de energie primară ( din surse regenerabile), (kWh/an)  311.105,7  9.387,92

Implementarea proiectului a avut ca  principal rezultat, reabilitarea clădirii școlii gimnaziale Moara Nica din comuna Moara, cu scopul cresterii eficientei energetice a acesteia și implicit reducerea costurilor cu încălzirea clădirii.

Rezultatele proiectului:

Nr. crt. REZULTATE    Valori initialeValori la finalul implementarii REALIZATE
  1.Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii:  Nivelul anual specific al gazelor cu efect  de sera  (echivalent tone CO2)18.5167922,67
  2.Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii:  Consumul anual  de energie primară (kWh/an)478.030,4886.165,98
  3.Indicator de proiect (suplimentar)  Consumul anual  de energie finală în clădirea publică ( din surse neregenerabile), (tep)  14,35  5,37
  4.Indicator de proiect (suplimentar)  Consumul anual   specific de energie primară ( din surse neregenerabile), ( Kwh/m2/an)  135,75  62,44
  5.Indicator de proiect (suplimentar)Consumul anual  de energie primară ( din surse neregenerabile), din care, pentru încălzire, (Kwh/m2/an)  45,89  56,15
6.Indicator de proiect (suplimentar)  Consumul anual  de energie primară ( din surse regenerabile), pentru încălzire/răcire (kWh/an)  282.149,2  0
7.Indicator de proiect (suplimentar)  Consumul anual  de energie primară ( din surse regenerabile), pentru preparare apă caldă (kWh/an)  28.956,5  9.387,92
8.Indicator de proiect (suplimentar)  Consumul anual  de energie primară ( din surse regenerabile), pentru electric (kWh/an)00
9.Procentul de energie primară realizată din surse regenerabile10,90 %

Impactul investiției la nivelul localității constă în scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2).

UAT COMUNA MOARA
Date de contact:
Dl.Ferdinand Eduard Dziminschi
Tel: 0230536025

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.