Raportul primarului privind starea Economico-socială și de mediu a comunei Moara, pentru anul 2023

RAPORT ACTIVITATE 2023- Albu Cristina Maria

RAPORT ACTIVITATE 2023- Bejan Cătălin

RAPORT ACTIVITATE 2023- Blându Neculai

RAPORT ACTIVITATE 2023- Blîndu Doru

RAPORT ACTIVITATE 2023- Botușan Gheorghe

RAPORT ACTIVITATE 2023- Croitori Radu

RAPORT ACTIVITATE 2023- Curic Daniel

RAPORT ACTIVITATE 2023- David Ovidiu

RAPORT ACTIVITATE 2023- Gaube Constantin

RAPORT ACTIVITATE 2023- Marcu Gabriel

RAPORT ACTIVITATE 2023- Mirăuț Florin

RAPORT ACTIVITATE 2023- Pascariu Modesta

RAPORT ACTIVITATE 2023- Rusu Gabriela

RAPORT ACTIVITATE 2023- Spoială Ioan

RAPORT ACTIVITATE 2023- Trainoschi Dorel

Raportul primarului privind starea Economico-socială și de mediu a comunei Moara, pentru anul 2022.

Raport de activitate pentru anul 2022 – ALBU CRISTINA-MARIA, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- BEJAN CĂTĂLIN, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- BLÂNDU NECULAI, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- BLÎNDU DORU, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- BOTUȘAN GHEORGHE, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- CROITORI RADU, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- CURIC DANIEL, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- DAVID OVIDIU, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- GAUBE CONSTANTIN, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- MARCU GABRIEL, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- MIRĂUȚ MARIUS-FLORIN, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- PASCARIU MODESTA, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- RUSU GABRIELA, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- SPOIALĂ IOAN, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raport de activitate pentru anul 2022- TRAINOSCHI DOREL, consilier local al Primăriei comunei Moara

Raportul primarului privind starea Economico-socială și de mediu a comunei Moara, pentru anul 2021.

Raport de activitate 2021 – Comisia pentru administrație publică locală, Juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.

Raport de activitate 2021- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, activități-social culturale, tineret și sport, culte.

Raport de activitate 2021 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism.

Raport de activitate 2021 – Comisia pentru gospodărie comunală, protecția mediului și turism.

ALBU CRISTINA MARIA – Raport de activitate 2021

BEJAN CĂTĂLIN – Raport de activitate 2021

BLÎNDU DORU – Raport de activitate 2021

BLÎNDU NECULAI – Raport de activitate 2021

BOTUȘAN GHEORGHE – Raport de activitate 2021

CROITORI RADU – Raport de activitate 2021

CURIC DANIEL – Raport de activitate 2021

DAVID OVIDIU – Raport de activitate 2021

GAUBE CONSTANTIN – Raport de activitate 2021

MARCU GABRIEL – Raport de activitate 2021

MIRĂUȚ FLORIN – Raport de activitate 2021

PASCARIU MODESTA – Raport de activitate 2021

RUSU GABRIELA – Raport de activitate 2021

SPOIALĂ IOAN – Raport de activitate 2021